fbpx

Image Optical

  • Fashion
  • Trendy
  • Lifestyle
  • Colorful
  • Nature

TRANSITIONS XTRACTIVE

ทรานซิชั่นส์ เอกซ์ตร้าแอ็คทีฟเป็นเลนส์ชนิดแรกที่สามารถเริ่มเปลี่ยนสีเมื่อได้รับแสงเมื่ออยู่หลังกระจกรถยนต์ เมื่ออยู่ในที่ร่ม เลนส์ดังกล่าวนี้จะเข้มขึ้นเพียงเล็กน้อยเพื่อปกป้องดวงตาของคุณจากอาการล้าที่มีสาเหตุมาจากแสงไฟจ้าในที่ร่ม

ประโยชน์ของ เลนส์ทรานซิชั่นส์
เอกซ์ตร้าแอ็คทีฟ

เลนส์ในอุดมคติ สำหรับการใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมในที่แจ้ง และคนที่ต้องขับรถบ่อยๆ

  • สีเข้มเป็นพิเศษเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า และสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ
  • สีที่เข้มข้นเพียงเล็กน้อย จะป้องกันดวงตาของคุณจากการใช้ไฟที่สว่างจ้าในที่ร่ม

คุณสมบัติพิเศษ เลนส์ทรานซิชั่นส์
เอ็กซ์ตร้าแอคทีฟ

  • เริ่มต้นทำงานเมื่อยู่ในรถ
  • ป้องกันรังสียูวี 100%

เลนส์ทรานซิชั่นส์
เอกซ์ตร้าแอ็คทีฟ และการใช้งานจริง

สัมผัสความแตกต่างของ เลนส์เอกซ์ตร้าแอ็คทีฟได้แล้วตั้งแต่วันนี้