fbpx

Image Optical

  • Fashion
  • Trendy
  • Lifestyle
  • Colorful
  • Nature

CRIZAL ALIZE

คุณสมบัติของ
เลนส์ครีซอล อลิเซ่

ปกป้องดวงตาของคุณจากแสงจ้า และ แสงยูวี

ต่อสู้กับอาการเมื่อยล้าของดวงตาด้วยเลนส์ครีซอล อลิเซ่ ซึ่งจะช่วยลดแสงจ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต และ สมาร์ทโฟน ช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการเหนื่อยล้าของดวงตา
มาพร้อมกับการปกป้องจากรังสียูวี ป้องกันความเสียหายในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาของคุณ ทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วน และ ง่ายต่อการทำความสะอาด และ ดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ

คุณลักษณะเด่นของ
เลนส์ครีซอล อลิเซ่

ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันรอยขีดข่วน และ รอยนิ้วมือ เลนส์ครีซอล อลิเซ่ ชนิดป้องกันแสงจ้าจะเป็นเลนส์ที่คุณสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงตามที่ต้องการ เลนส์ชนิดนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชั้นนำในการปกป้องรังสียูวี เพื่อปกป้องดวงตาของคุณจากแสงยูวีที่เป็นอันตรายเมื่อคุณต้องอยู่กลางแจ้ง